ប៊ីចេង គ្មាន​សារជាតិ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដូច​ការ​គិត​ទុក​នោះ​ទេ!!!

មូណូ​សូដ្យូមក្លូ​ការ​ម៉េក ឬ​យើង​ស្គាល់​ច្បាស់​ថា ជា​ម្សៅ​ប៊ីចេង​នោះ វា​ជា​សារ​ជាតិ​ម្យ៉ាង​ជួយ​បង្កើន​រសជាតិ​ដល់​ចំណី​អាហារ។ រសជាតិ​របស់​ប៊ីចេង​មាន​ឈ្មោះ​ថា អូម៉ាប់ មាន​រសជាតិ​ប្រចាំ​ខ្លួន​របស់​វា​ខុស​ប្លែក​ពី​រសជាតិ​ជូរ ផ្អែម ប្រៃល្វីង។

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ចំណី​អាហារ​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក បាន​ធ្វើ​ការ​ពិសោធន៍​ទៅ​លើ​ម្សៅ​ប៊ីចេង​ជាង ២០០ករណី រហូត​អាច​សរុប​បាន​ថា មនុស្ស​អាច​ទទួល​ទាន​ប៊ីចេង​បាន​រាល់​ថ្ងៃ​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ តែ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្ដី មុន​ទទួល​ទាន​គួរ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា តើ​នោះ​ជា​ម្សៅ​ប៊ីចេញ​សុទ្ធ ឬ​មិន​សុទ្ធ​ផង​ដែរ៕

Loading...