រឿងមួយចំនួនដែលធ្វើអោយអ្នក មានអារម្មណ៍ថាស្តាយក្រោយ នៅពេលដែលអ្នកចាស់ឡើង

ខាងក្រោមនេះជារឿងមួយចំនួន ដែលអាចធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ស្តាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកចាស់ឡើង៖

១. មិនបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅពេលដែលអ្នកមានឳកាស
២. មិនបានរៀនភាសាដទៃ
៣. តែងតែខ្លាចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ
៤. មិនបានព្យាយាមរៀនសូត្រ អោយបានពូកែពេលដែលនៅរៀន
៥. មិនក្លាហានក្នុងការនិយាយពាក្យថា «ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក»
៦. មិនស្តាប់ដំបូន្មានឪពុកម្តាយរបស់អ្នក
៧. ចំណាយពេលនៅម្នាក់ឯងច្រើន
៨. គាំទ្រក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដទៃច្រើនជាង គាំទ្រក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួនអ្នក
៩. មានគំនុំគំគួន, ជាពិសេសជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់
១០. មិនព្រមក្រោកឈរដើម្បីខ្លួនអ្នក
១១. មិនយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំធ្មេញរបស់អ្នក
១២. ខកឳកាសក្នុងការសួរសំនួរ ទៅកាន់ជីដូនជីតារបស់អ្នក មុនពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់
១៣. ធ្វើការងារច្រើនពេក
១៤. មិនបានបញ្ចប់នូវអ្វីដែលអ្នកបានចាប់ផ្តើម
១៥. មិនបានលេងជាមួយកូនៗរបស់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់៕

Loading...