៣ វត្ថុ ដែល​នាំ​លាភ​សំណាង​ចូល​ផ្ទះ​របស់​អ្នក

   នៅ​លើ​លោក​នេះ​​មាន​វត្ថុ​ជាច្រើន​ដែល​អាច​នំា​សំណាង​មក​អោយ​លោក​អ្នក​ ពីព្រោះ​វត្ថុ​ទាំង​អស់​នោះ​មាន​បារមី​ស័ក្ដិសិទ្ធិ​ ហើយ​មាន​អានុភាព​ដ៏អស្ចារ្យ​អាច​កែ​ប្រែ​ជោគ​វាសនា​របស់​លោក​អ្នក​បាន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​វត្ថុ​ដែល​នាំ​សំណាង​សម្រាប់​លោកអ្នក ៖

-រូបព្រះពុទ្ធ ៖ រូប​សំណាង​ព្រះ​ពុទ្ធ​ក៏​ជាវត្ថុ​នាំ​សំណាង​ណាស់​ដែរ ពិសេស​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​យក​ដៃ​ទៅ​អង្អែល​ក្បាល​ពោះ​ព្រះ​ពុទ្ធ​នោះ។

-ដើម​ឬស្សី ៖ ដើម​ឬស្សី​ក៏ជាដើម​ឈើ​នាំ​សំណាង​មួយ​ផង​ដែរ ហើយ​គេ​ចូល​ចិត្ដ​ដាំ​បំផុត រុក្ខជាតិ​ប្រភេទ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ជំនឿ​លើ​ព្រះ​ហ្វេង​ស៊ួយ។

-កាក់​នាំ​សំណាង ៖ មនុស្ស​ជាច្រើន​តែង​តែ​ឈប់​រើស​កាក់​នាំ​សំណាង​រាល់​ពេល​ដែល​ពយក​គេ​ឃើញ​វា​ជ្រុះ​នៅ​លើ​ដី ពីព្រោះ​ថា​កាក់​នោះ​ជាវត្ថុ​នាំ​សំណាង​សម្រាប់​ពួក​គេ ​ហើយ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ថែម​ទាំង​ដាក់​វា​នៅ​ជាប់​នឹង​ខ្លួន ដើម្បី​អោយ​មាន​ជោគ​ជតារាសី​ខ្ពស់​ត្រដែត​ទៀត​ផង៕

Loading...